Utleieregler ved ungdomsfester!

 

På grunn av mye ødeleggelser og bråk ved utleie til ungdomsfester har vi sett oss nødt til å lage spesielle regler til slike arrangementer.

 

  • De som skal leie til ungdomsfest må ha tilknytning til Kroer.
  • Det må være en som har fylt 25 år som står som ansvarlig leietager.
  • Det må innbetales kr 5000,- i depositum.
  • Det må være fem personer over 25 år som er vakter, disse skal være til stede under hele festen og de skal føres opp med navn og telefonnummer på et eget skjema som underskrives av leietager.
  • Det skal være innbydde gjester og ikke party i form av møt opp og betal i døren uten kontroll på hvem som kommer.
  • Alle selskap som det konsumeres alkohol skal ha 18 års aldersgrense, dette skal leietager/vakter etterkomme.
  • Det skal være rolig senest kl 02.00
  • Skader og ødeleggelser vil bli satt bort til håndverkere og betales i sin helhet av leietager, eventuelle bortfall av leieinntekter pga ødeleggelser vil vi belastet leietager for perioden frem til skaden er ordnet

Aktuelt nå!


Kroer Nytt januar 2019

Les mer


Kroer Nytt juli 2018

Les mer


Kroer Nytt Kroerfestivalen

Les mer


Kroer Nytt mai 2017

Les mer


Kroer Nytt desember 2016

Les mer


Kroer Nytt desember 2015

Les mer


Kroer Nytt februar 2015

Les mer


Kroer Nytt desember 2014

Les mer