Bli medlem av Kroer Vel du også!

 

Kroer Vel ønsker at så mange som mulig tegner seg som medlem og er med å støtte Kroer Vel sitt arbeid med å holde huset ved like, slik at huset kan være til glede og nytte for Kroer`s befolkning.

Hvis flere støtter oss som medlemmer og eller grasrotgivere, så hjelper det oss å få gjort mange av de oppgavene som trengs raskere og vi kan tilby et bedre utrustet og et enda hyggeligere lokale for alle som ønsker å benytte huset.

I tillegg til at du støtter vellet, kan vi tilby medlemsfordeler ved leie av huset

For å få medlemsfordelene må man være medlem av Kroer Vel og ha innbetalt kontingent før utgangen av februar i medlemsåret.

Ønsker du å tegne medlemskap i Kroer Vel må det sendes en innbetaling til Kroer Vel på
kr 150,- for enkeltmedlem eller kr 250,- for familiemedlemskap.

Det må fremkomme navn og adresse på betalingen slik at vi får registrert deg i medlemsregisteret.

Innbetalingen sendes til:

Kroer Vel
V/ Marianne Nilsen
Løytnantstien 20
1400 Ski
Kontonr. 1135.05.53861

 

Aktuelt nå!


Kroer Nytt januar 2019

Les mer


Kroer Nytt juli 2018

Les mer


Kroer Nytt Kroerfestivalen

Les mer


Kroer Nytt mai 2017

Les mer


Kroer Nytt desember 2016

Les mer


Kroer Nytt desember 2015

Les mer


Kroer Nytt februar 2015

Les mer


Kroer Nytt desember 2014

Les mer